[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563)

 
  
งานนโยบายและแผน  
 

ปี  2559
⇒กลุ่มสาระ
⇒งานอำนวยการ
⇒งานกิจการนักเรียน
⇒งานบริหารงบประมาณ
⇒งานบริหารทั่วไป
⇒งานบริหารวิชาการ

ปี 2560

⇒งานกลุ่มสาระ
⇒งานอำนวยการ
⇒งานกิจการนักเรียน
⇒งานบริหารงบประมาณ
⇒งานบริหารทั่วไป
⇒งานบริหารวิชาการ

ปี 2561


⇒โครงการตามแผนปฎิบัติงาน ปี 2561

⇒รายงานโครงการตามแผน ปี 2561

ปี 2562
⇒โครงการตามแผนปฎิบัติงาน ปี 2562

⇒รายงานโครงการตามแผน ปี 2562

ปี 2563
⇒โครงการตามแผนปฎิบัติงาน ปี 2563


แผนกลยุทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3  ปี


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5
โทรศัพท์::056-019765::
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5